POLOPROSTOR


Poloprostor je část prostoru, který vznikne rozdělením prostoru jednou rovinou.
Rovina, která prostor rozdělila, se nazývá hraniční rovinou poloprostoru. Pro bližší určení poloprostoru se v poloprostoru volí další bod neležící na hraniční rovině, tento bod se nazývá pomocný bod.
Průnik dvou poloprostorů, jejichž hraniční roviny jsou různoběžné, označujeme jako klín. Společnou přímku obou hraničních rovin nazýváme hranou klínového prostoru.