ANEMOMETR
Funkce přístroje č.1
Nevíš-li v životě kudy kam, vylez na nejbližší vyvýšené místo, stoupni si do základního postoje, vztyč ruku s Multifunkčním přístrojem ANEMOMETR vířivý a ruční a on ti ukáže rychlost a směr (korouhvička není součástí balení)

Můžeš se pak vydat:
a) po větru
b) proti větru
c) kolmo na vítr vlevo
d) kolmo na vítr vpravo
e) šikmo proti větru vlevo
f) šikmo proti větru vpravo
g) šikmo po větru vlevo
h) šikmo po větru vpravo

Funkce přístroje č. 2
Koná-li na tobě někdo příkoří a ty nevíš kdo Multifunkční přístroj ANEMOMETR vířivý a ruční ti ukáže odkud vane vít. (korouhvička není součástí balení)
Další postup viz. Funkce přístroje č. 1

Funkce přístroje č. 3
Je-li ti úzko, vylez na nejbližší vyvýšené místo s Multifunkčním přístrojem ANEMOMETR vířivý a ruční. Zaujmi základní postoj a vztyč.
Automaticky se spouští funkce Budhistický modlitební mlýnek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poznámka č. 1
Automatická funkce Budhistický modlitební mlýnek je aktivní i při funkcích č. 1 a 2


poznámka č. 2
Jednotlivé funkce lze meti sebou libovolně kombinovat.
např.: nevíš-li v životě kudy a kam a koná-li na tobě někdo příkoří.
nebo: Nevíš-li v životě kudy a kam, koná-li na tobě někdo příkoří a je ti úzko... atd

VAROVÁNÍ!
Vždy je nutné zaujmout základní postoj.

by Jan radek